Stølevann Foto: Tom Atle Bordevik

VisitskrimKommunikasjon for destinasjon

Skrim er et fjellområde rett syd for Kongsberg, som er lett tilgjengelig fra store deler av Østlandet. Likevel var kjennskapen til dette området lav da grunneierne i området kontaktet meg. De ønsket å gjøre noe med kjennskapen og tilgjengeligheten til Skrim.

Foto: Tom Atle Bordevik Styggemannshytta. Foto: Tom Atle Bordevik

Fjellområdet er vernet, og innehar en rekke unike kvaliteter, som favoriserer typisk tradisjonelt friluftsliv, med et voksende hytteområde i utkanten av verneområdet. I samarbeide med grunneierne ble vi enige om å satse på det unike, og ikke gjøre som de fleste andre fjellområdene i landet. Det ga oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å kommunisere Skrim’s kvaliteter.

Foto: Tom Atle Bordevik Vinter på Skrim. Foto: Tom Atle Bordevik

Følgende tiltak ble gjennomført:

  • Visuell profil for Visitskrim
  • Fotografering og opprettelse av bildebank for området.
  • Et fyldig Nettsted som inneholder alt du behøver å vite for å besøke Skrim. Det ble gjort et stort og grundig arbeide med det redaksjonelle innholdet.
  • Etablering på sosiale medier.
  • Tett oppfølging og hyppig oppdatering av sosiale medier og nettsted.

Fasiten så langt er at nettsidene har doblet sine besøk, og området opplever en pen økning i antall besøkende. I tillegg har grunneierne nå en felles kommunikasjonskanal til alle brukerne av området.