Kontrollpanel for trening til Triatlon Manipulasjon: Tom Atle Bordevik

Kompleksitetfortalt på en annen måte

For øyeblikket arbeider jeg med et bokprosjekt om triatlon. En av  utfordringene med triatlon er at det kombinerer tre ulike aktiviteter til en samlet idrett (svømming, sykling og løping). Det betyr at logistikken med å planlegge trening blir temmelig kompleks. Jo mer jeg skrev om trening og planlegging, jo mer innlysende ble det for meg. For å illustrere dette valgte jeg å fotomanipulere et bilde av et gammelt kontrollpanel med brytere og visere. Jeg har satt inn mer eller mindre kjente begreper med tilknytning til trening, slik at man kan få et lite innblikk i noen av variablene som må til for å lage en god og velfungerende treningsplan.

 
Fotomanipulert analogt kontrollpanel for triatlon-trening

I forbindelse med samme prosjekt har jeg også designet en svært forenklet illustrasjon av triatlon. Grunntanken min var: hvor lite er det absolutte minimum jeg kan destillere det ned til og allikevel være meningsbærende? Mitt svar ser du under.

 
Triatlon minimalistisk