Forsiden og baksiden av folderen Foto: Tom Atle Bordevik

Strategisk påvirkning

I arbeidet med området Skrim har jeg blitt bedt om å gjøre en jobb for selskapet Skrim vann & avløp AS. Problemstillingen var: "alt for få av hyttene i fjellområdet er tilknyttet forsvarlig avløpsløsning". Løsningen vi valgte ble å produsere en åtte siders folder med hytte-eierne som målgruppe. Her valgte vi en kombinasjon av saklig og motiverende informasjon (miljøaspektet), samt å forsvare investeringen (økt verdi og attraktivitet ved salg). Vi hadde et ønske om å øke bevistheten knyttet til miljøaspektet med folderen, og håpet at den også ville være med på å starte en diskusjon rundt problemstillingen blandt hytte-eierne. Folderen ble direkte distribuert til alle hytte-eierne, og resulterte i en rekke nye tilknytninger. Du kan se alle sidene i folderen under.
Jeg bidro med strategi, tekstutforming, foto og design/sideombrekking.


Forsiden


Oppslag side 2-3


Oppslag side 4-5


Oppslag side 6-7


Baksiden